Izjava za javnost Sotočje bar 2020

  • 22
   Dec

  Izjava za javnost Sotočje bar 2020

  Sotočje outdoor & wellbeing bar 2020

  KRAJŠI POVZETEK: Prostor na sotočju je letos doživelnenavadno renesanso in se razvija v wellbeing kotiček za jogo, tek, kolesarjenje in druge športne aktivnosti. Na območju sotočja se je letos odvil nov razvojni proces na outdoor & wellbeing  področju. Pri svojih projektih pozornost namenjam njihovi strateški plati, kar je letos pomenilo hitro prilagoditev razmeram v obliki rekonceptualizacije prostora. Po uspešnem lansiranju omenjenih vsebin na tolminski plaži, pa se bo iskalo tudi nov koncept za objekt na sotočju, saj je propadajoči hotel prišel v roke lokalni skupnosti. Ponujena je bila ne samo rešitev za posebno leto 2020, ampak se je hkrati osvetlilo velik tolminski outdoor potencial, ki turizem v destinaciji tudi najbolj definira. Gre za oživljanje ponudbe na prostoru sotočja v izrednih razmerah, saj gre za eno najlepših turističnih lokacij v destinaciji, priljubljena pa je tudi med domačini. Hkrati pa je tudi priložnost, da se testira novo, drugačno ponudbo, ki jo je smiselno ponujati tudi ob normalizaciji razmer v obliki nekakšne oaze za zdravo življenje. Glavni motiv prihoda gostov v destinacijo dolina Soče je outdoor in doživljanje miru v naravi, domačini pa radi obiskujejo svojo mestno plažo in zeleno telovadnico. Preizkusilo se je nove vsebine, ki spodbujajo aktivno in čuječe doživljanje prostora, preko čuječnosti pa želimo prispevati k nadaljnjemu trajnostnemu razvoju destinacije dolina Soče. Pomembno je bilo tudi vključevanje druge turistične in športne infrastrukture ter z njo povezanih programov na širšem območju med Mostom na Soči in Tolminom pa tudi širše. Outdoor vsebine prinašajo številne dobrobiti za lokalno skupnost in so tesno povezane s področjem dobrega počutja. Letošnja situacija je ponudila tudi drugačen pogled na potrebo po stalnem iskanju ravnovesja – med zadovoljstvom domačinov, usmeritvijo turizma in obremenitvijo prostora. Vtise obiskovalcev, ki so poskrbeli za letošnji turistični utrip in so se lahko ustavili tudi na sotočju lahko opišemo z vidno zadovoljnimi obrazi, izpostavljali pa so poseben, dober »vibe« prostora.

  ……………………………………………………………………………………………………………

  V osrednji turistični oddaji Na lepše so med aktualnimi novostmi izpostavili letošnje sotočje z naslednjimi besedami: »Prostor, ki je letos doživel nenavadno renesanso in se razvija v meditativen, wellbeing kotiček za jogo, tek, kolesarjenje in druge športne aktivnosti.« Bolj konkretno je šlo za oživljanje ponudbe na prostoru sotočja v izrednih razmerah in to iz več razlogov. Gre namreč za eno najlepših turističnih lokacij v destinaciji, priljubljena pa je tudi med domačini. Hkrati pa je šlo tudi za priložnost, da se testira novo, drugačno ponudbo ter ohranja prostor urejen in organiziran. Interes po oživljanju prostora in to z novimi vsebinami, je bil izražen že leta 2019 (pred izbruhom virusa), takoj po predstavitvi delovne verzije dokumenta Strategija razvoja in trženja turizma dolina Soče 2025+, z mislijo, kako razvijati območje izven festivalskega obdobja. S pomočjo tehnike »re-gnoze« sem si skušal predstavljati letošnjo poletno situacijo 2020. Sedimo na Sotočju, je prijetno toplo, umirjeno, s sproščenimi obiskovalci, ki se počutijo varno in prijetno. Je vse tako kot prej? Nad čim se bomo ob pogledu nazaj najbolj čudili? V turizmu po epidemiji covida-19 bo še bolj v ospredju lokalno, butično in zeleno. Slovenija in z njo destinacija dolina Soče je takšno usmeritev izbrala že prej, prav to pa bodo turisti v obdobju po epidemiji tudi najbolj iskali: Zeleno naravo, brez prevelike gneče, trajnostni turizem in individualnost kot varnejšo obliko. Turizem je že prej kazal znake izgorelosti (pokazatelj drastičnih sprememb je bil tudi propad podjetja Thomas Cook), zato je potrebno iskati nove načine individualnega pristopa. Trenutna situacija bo določene trende v turizmu samo pospeševala in s pomočjo skoka v prihodnost si predstavljajmo tudi situacijo po letu 2025. Glavni motiv prihoda gostov v destinacijo dolina Soče je outdoor in doživljanje miru v naravi, kar bo letos veljalo tudi za območje najlepše alpske plaže brez večjih večernih dogodkov. Pričakovati je tudi večje število domačinov, ki bodo obiskovali svojo mestno plažo in zeleno telovadnico v okolici. Letošnja, poskusna ponudba, ki bi se lahko nadaljevala tudi naslednja leta bo torej nagovarjala individualnega gosta, ki bo iskal predvsem varnost in čistočo, mir in čuječnost ter trajnostno naravnano ponudbo.

  Pomembno je tudi vključevanje druge turistične in športne infrastrukture ter z njo povezanih programov na širšem območju med Mostom na Soči in Tolminom pa tudi širše: Juliana Trail in Alpe Adria Trail daljinski pešpoti, Tolminka Trail Run in Sotoček tekaška kroga, Soča MTB maraton in daljinske kolesarske povezave, Pot okoli Bučenice, SUP vstopno-izstopna točka, itd. Redni program na platojih ob baru je sestavljala joga, aerobika, meditacija, tek, kolesarjenje, izrazni in čuječi ples, možnost izposoje SUP-a, otroški kotiček, »slackline, itd. Med dogodki lahko naštejemo: Soča Outdoor aktivacijski vikend in virtualni športni izziv,  ki je v destinacijo privabljal goste celotno sezono, Butik »streaming«, akustični koncert brazilskega glasbenika, Intiniti delavnica čuječnosti, Aktivno posočje Workout, STKP v enem dnevu, Za naravo ob Sočo, napovedana pa sta bila še Sotoček in Frikafest. Med gostinsko ponudbo velja izpostavitilokalno hrano in pijačo, poudarek pa je bil tudi na športni prehrani. Bar na prostem za dobro počutje z zvočno kopeljo v obliki moderne ambientalne glasbe za čuječe doživljanje prostora in celotne ponudbe je bil zagotovo primeren koncept v času med valovoma epidemije. Ideja in oprema se je spojila s prostorom, kar je dajalo občutek pristnosti in mondenosti hkrati. Poleg programa in ciljne publike se je individualnost odražala tudi v opremi, ki je bila narejena in naročena z občutkom za prostor.

  Prišlo je do točke preloma oz. bifurkacije, ko se morebiti že nakazuje tudi drugačna prihodnost razvoja objezerskega območja. V nastali situaciji se je namreč lahko testiralo velik potencial območja, s programom, ki je oz. bo v destinaciji prevladujoč in se ga lahko ponuja vsaj 7 mesecev na leto (prav s tem namenom je bil bar tudi odprt vse do sredine oktobra). Dolina Soče je v prvi vrsti outdoor oder in je vodilna slovenska outdoor destinacija, outdoor pa je v tej krizi relativno odporen, kolesarjenje pa lahko rečemo eden od zmagovalcev v času krize. Tudi v Tolminu so se omenjene aktivnosti v zadnjih letih pospešeno razvile in v skupnem interesu jih je razvijati še naprej. Med prebivalstvom (ponudniki) je moč zaslediti različne vizije in usmeritve, ki jih je potrebno ponovno pretehtati in potreba po stalnem iskanju ravnovesja – med zadovoljstvom domačinov, usmeritvijo turizma in obremenitvijo prostora. Z aktivnim načinom življenja in vključenostjo lokalnega prebivalstva, upoštevanjem nosilne kapacitete destinacije in kraja (turistični tokovi, izpostavljenost, teritorialne značilnosti in občutljivost – turistični vpliv). Trenutna situacija, ki jo zaznamuje virus, bo zagotovo prinesla spremembe na tem področju, ponudila je tudi drugačen pogled na– med zadovoljstvom domačinov, usmeritvijo turizma in obremenitvijo prostora. Dogodki v zadnjem obdobju so potrdili velik turistični potencial, smo se pa hkrati znašli tudi pred izzivom, kako še bolje izkoristiti outdoor programe glede na splošno percepcijo outdoor destinacije za dobro počutje, kako prostor bolje vključiti v primarno dejavnost domačih turističnih ponudnikov. V prid do sedaj neizkoriščenemu potencialu območja govorijo številni argumenti in potrjujejo tudi letošnje številke tako v dolini Soče kot tudi v samem Tolminu in na Sotočju ter številni pozitivni odzivi.

  Outdoor vsebine prinašajo številne dobrobiti za lokalno skupnost in pripomorejo k temu, da se tudi domačini več poslužujejo aktivnosti na prostem, s tem ko dobijo dostop do urejenih prostorov. Področje je skladno z njihovimi vrednotami in kliče k soustvarjanju, povezovanju in zadovoljevanju njihovih potreb. Outdoor aktivnosti so med lokalno skupnostjo odlično sprejete, skupnost pa se zaveda številnih pozitivnih vplivov na dobro počutje in razvojnega potenciala. Vzporedno z razvojem outdoor-a se lahko lepo razvija tudi wellbeing področje z namenom razvoja holistične destinacije. Prav v obdobju zaznamovanem s Covid-19 so aktivnosti na prostem ključnega pomena za dobro počutje (zdravje, umirjenost, povezanost z naravo). Ubralo se je svojstven in svež koncept združevanja outdoor-a in wellbeinga, saj je mentalno dobro počutje eden od glavnih motivov za prakticiranje aktivnosti na prostem. Območje sotočja lahko mirno opišemo kot žametno in unikatna situacija je kar klicala po preizkušanju novih vsebin, ki bi spodbujale aktivno in čuječe doživljanje prostora. Čuječnost kot mentalno stanje lahko prispeva k nadaljnjemu trajnostnemu razvoju destinacije Dolina Soče, s tem pa bi si drznili iti tudi dlje od samo koncepta zelenega (podstat).

  V letu 2020, ko veliko stvari stoji, se na območju sotočja pospešeno odvija nov razvojni proces, da nadoknadimo zamujene priložnosti. Glede na usmeritve tako posoškega kot tudi slovenskega turizma in na poglede turističnih akterjev se bo iskalo tudi nov koncept za objekt na Sotočju. Prišlo je namreč tudi do spremembe pri lastništvu propadajočega hotela na Sotočju, pomembni strateški lokaciji za Tolmin in Posočje, ki je prišel v roke lokalni skupnosti. »Slow-down« koncept hotelov bi zagotovo bil eden od zanimivih konceptov. Lokacija ne samo da je dovolj atraktivna tudi ko ni množičnih dogodkov, ampak ponuja ogromen potencial prav na outdoor & wellbeing področju. Zato je na mestu iskanje pravega koncepta, s katerim se bo poskušalo najti vlagatelje in se potegovati za črpanje evropskih sredstev v obdobju 2021 – 2027 za zeleno preoblikovanje in investiranje v zelene outdoor prostore s koristmi za okolje, zdravje in blaginjo. Občinski prostorski načrt na širšem delu tega območja že predvideva površine, namenjene turizmu in rekreaciji.

  Vtise obiskovalcev, ki so poskrbeli za letošnji turistični utrip in so se imeli možnost ustaviti tudi na sotočju, lahko opišemo z njihovimi vidno zadovoljnimi obrazi, izpostavljali pa so poseben, dober »vibe« prostora.

  Laura Jurca (Ljubljana): »Preprost bar z dušo na izjemni lokaciji, pri katerem smo vedno naredili postojanko, ko smo s prijatelji SUP-ali po Soči. V njem smo preživeli veliko poletnih popoldnevov, ki so se ob odličnem vzdušju pogosto prevesili v večer. Upam, da nas ponovno pričaka prihodnje leto v vsem svojem sijaju :)«

  Urška Merljak (Brda): »Sotočje, nov kotiček za dobro počutje ob reki Soči je nudil izkušnjo čuječnosti, ki nas je napolnila s prijetnimi občutki. Preko koncepta čuječnosti skuša prispevati k trajnostnemu razvoju destinacije.«

  V medijih:

  • Radio Koper

  https://www.rtvslo.si/radiokoper/zgodbe/zivahno-poletje-na-tolminskem-sotocju/533062

  • Val 202

  https://val202.rtvslo.si/2020/07/aktualno-12/

  • RTV oddaja Na lepše

  https://4d.rtvslo.si/arhiv/na-lepse-oddaja-o-turizmu/174722127?fbclid=IwAR296Idix7N_lRtoZSHm6CGK_cqYJg8ChoL-QhfMGkoQejYAIoFfHtcx8Tw

  • Primorske novice

  https://www.primorske.si/primorska/goriska/ceprav-ni-dogodkov-so-festivalski-nostalgiki-prepl

  Med minuse, ki smo jih opazili sami in tudi obiskovalci lahko navedem zgolj naslednje:

  • Pozen start v glavno sezono in posledično slabša ponudba v mesecu juliju;
  • Dvomesečna zapora ulice Petra Skalarja v glavni sezoni brez primerno označenega obvoza;
  • V ponudbi bi bila vsaj priložnostno zelo dobrodošla tudi ponudba tople hrane;
  • Vandalizem, ki je bil k sreči omejen na zelo kratko obdobje.

  Na koncu izražam interes (domačinov), da se potencial sotočja v letu 2021 testira tudi v pomladnih mesecih, s tem da se bar odpre že meseca aprila. S tem bi se lahko nadaljeval razvoj dobro začrtanega in sprejetega koncepta ob novih okoliščinah, to je z novim lastništvom objekta s strani lokalne skupnosti kot nenazadnje tudi z upoštevanjem njenega mnenja o nadaljnjem razvoju območja skupnosti po letošnji izkušnji. Tudi v teh zahtevnih časih so mogoče modre in odgovorne rešitve ter premiki za dolgoročno transformacijo.

  Dne, 6. 11. 2020

  Leave a Comment

  Required fields are marked *