Bi-cikel se počasi zaključuje, tudi z Bike Alpe Adria konferenco

  • 08
   Mar

  Bi-cikel se počasi zaključuje, tudi z Bike Alpe Adria konferenco

  Konferenca Bike Alpe Adria

  Z odmevno mednarodno konferenco Bike Alpe Adria v Goriških Brdih in intenzivnimi pripravami na tretjo izvedbo festivala Soča Outdoor se akcije v dveletnem ciklu razvoja »biciklistične« destinacije počasi zaključujejo. Zaključuje se torej obdobje dveh let, v katerem smo v dolini Soče s sistematičnim delom na vseh družbenih področjih – javni zavodi in EU projekti, podjetja, civilna družba – postavili temelje za uspešno kolesarsko destinacijo. Vsak konec pa pomeni nov začetek, kolo pa bo še naprej ostalo moje orodje za doseganje sprememb v družbi.

  Zapis na blogu z naslovom »Spremembe kot edina stalnica v naravi so pri nas nenaravne od tu pa številna porušena ravnovesja« je bil eden izmed najbolj branih zapisov (o kolesarjenju) v državi in je sprožil plaz sprememb. Kolesarske spremembe v zadnjem obdobju 2013—2015 v dolini Soče oziroma področja, na katerih sem vrtel pedala na vso moč:

  •           Bike Alpe Adria destinacijski spletni portal
  •           Zametek Bike Alpe Adria združenja
  •           Tiskani regionalni kolesarski zemljevidi
  •           Vzpostavitev čezmejnega kolesarskega kroga
  •           Vzpostavitev daljinske kolesarske poti na južni strani Alp Adriabike
  •           Gorsko kolesarska daljinska pot in program Trans Slovenija 01 in TS 02
  •           Tretja izvedba Soča Outdoor festivala (Soča MTB Maraton, Soča Enduro)
  •           Spremembe na področju zakonodaje, ki se tiče gorskega kolesarjenja (ZON)
  •           Regionalni popis poti in presoja, uvrstitev GK v upravljavski načrt TNP
  •           Ustanovitev turno kolesarskega odseka PD Tolmin
  •           Sanacija poti po žledolomu
  •           Ustanovitev Slovenskega gorsko kolesarskega konzorcija
  •           Izobraževanja turističnih ponudnikov
  •           Izdelan vrhunski foto in video material
  •           Številne reportaže v svetovnih kolesarskih medijih
  •           Združitev doline Soče

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Glede na vse rezultate v zadnjem obdobju vas vabim, da v Brdih nazdravimo in skupaj zarišemo pot naprej. Na konferenci – kjer bo zbranega toliko kolesarskega turističnega znanja in izkušenj, kot ga v Sloveniji še nikdar ni bilo na kupu – bova z Janom Klavora predstavila najpomembnejše rezultate in vizijo nadaljnjega razvoja pod naslovom »Bike Alpe Adria kot kolesarska destinacija in združenje«:

  BannerMarskyKonferenca

  S kolesarskimi gosti na naše območje prihaja nov način razmišljanja, ki nas spodbuja, da naposled vzpostavimo k produktu usmerjeno in celovito turistično destinacijo. Zamisli in promocijo že imamo, trenutno pa je naša pozornost usmerjena na poravnavo dolgov v zakonodaji, ureditev ustrezne signalizacije, podatkovne baze in infrastrukture ter specializacijo turističnih ponudnikov. Nedavno vzpostavljene trase, kot so krožna čezmejna kolesarska pot, Adriabike, in Trans Slovenija v kombinaciji z interaktivnim regionalnim zemljevidom ter spletno platformo Bike Alpe Adria, postavljajo temelje za uspešno in prepoznavno kolesarsko destinacijo. Med naše cilje sodi tudi povezovanje malih in srednje velikih turističnih ponudnikov, javnih institucij ter nevladnih organizacij v regijsko skupnost, ki bo v prihodnje še bolj intenzivno podprla kolesarski turizem – sprva na nekoliko ožjem, poskusnem območju, kasneje pa na celotnem območju od Alp do Jadrana. Povezovanje ponudnikov bo s pomočjo dodatnih dejavnosti, ki jih prinaša kolesarski turizem, okrepilo njihovo tržnost in konkurenčnost.

  Več o sami konferenci z zvenečimi imeni si lahko preberete na tem mestu:

  http://www.bike-alpeadria.com/konferenca_BikeAlpeAdria/

  O konferenci so že zapisali:

  http://www.bicikel.com/novice/12300/konferenca_bimobis_bike_alpe_adria_o_kolesarskem_turizmu.html

  http://www.mtb.si/novice/2506-konec-meseca-v-brdih-konferenca-bike-alpe-adria.html

  Marsky je bilo povedanega in še več narejenega. Veselim se naslednjega »programskega« obdobja oz. novega bi-cikla. Kamorkoli me pot že zanese – saj so spremembe edina stalnica v naravi – kolo bo vedno moj pomemben življenjski pripomoček, ki nas vse skupaj ohranja zdrave. Life cycles mi pa g®emma weiter.

  Leave a Comment

  Required fields are marked *